Fern Pannara

Aug 19, 2020

Fern Pannara

Aug 19, 2020

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ @สนามบินสุโขทัย

หากพูดถึงจังหวัดสุโขทัย ทุกคนก็คงมีภาพความคิดในหัวว่าเป็นเมืองโบราณ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตามคำที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว


วันนี้ผู้เขียนจึงอยากมาแนะนำสถานที่ ที่จะทำให้ผู้อ่านได้ย้อนรอยหาคืนวันในอดีต กับกิจกรรมท่องเที่ยวแบบเกษตรอินทรีย์ ที่สนามบินสุโขทัย บนพื้นที่เกือบ 1000 ไร่ ท่านจะได้เพลินเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เก็บไข่เป็ด ปลูกข้าว เยี่ยมชมฝูงควาย กินอาหารจะเกษตรอินทรีย์ ชมแปลงปลูกผัก สวนผลไม้ เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากวัสดุธรรมชาติ คัดเมล็ดข้าวด้วยมือ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ที่ท่านจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรไทย 

โดยโครงการเกษตรอินทรีย์ของที่นี่ได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวไปอีกหลากหลายสายพันธุ์ อย่างเช่น ข้าวกล้องหอมมะลิสุโขทัย ข้าวกล้องหอมแดงสุโขทัย พืชผักผลไม้ทุกชนิดที่นำมาประกอบอาหารก็ยังปลอดสารพิษอีกด้วยนอกจากนี้ภายในสนามบินยังให้บริการห้องพักสไตล์ธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการค้างคืน กับบ้าน “ท้องนาไทย” ท่านจะได้ดื่มดำกับบรรยากาศท้องนาสีเขียวขจี อากาศบริสุทธิ์ สดชื่น ได้ยินเสียงแมลงขับขานเสียงเพลงบรรเลงก่อนนอน 

เครดิต : บ้านท้องนา สนามบินสุโขทัย - Banthongna

โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย - Organic Agriculture Project